Event Photography

บริการถ่ายภาพงาน Event

  • บริการถ่ายภาพงานแถลงข่าว ลงนามสัญญา จัดงานเลี้ยง
  • บริการถ่ายภาพการประชุมระดับนานาชาติ 
  • งานสัมนาระหว่างประเทศ 
  • บริการถ่ายภาพจัดสัมมนา workshop
  • บริการถ่ายภาพงานเปิดตัวสินค้า งานแถลงข่าว
  • การประชุมสัมนา งานเลี้ยงตัวแทนจำหน่าย งานกาล่าดินเนอร์
  • การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ งานสังสรรค์
  • งานเปิดสำนักงานใหม่ อาคารใหม่  

Our Clients

PTT Seminar

Gold Label Campaign

ทริปท่องเที่ยวประจำปี

Site 2019