Graduate

บริการถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม วันจริง

การถ่ายภาพรับปริญญา เราแบ่งได้ดังนี้

ครึ่งวัน – บัณฑิตสามารถเลือกได้ว่าต้องการ ถ่ายครึ่งวันเช้า หรือ ครึ่งวันบ่าย ระยะเวลา ประมาณ 4 ชม

เต็มวัน – ระยะเวลาถ่ายภาพประมาณ 7 ชม

นอกรอบ – การถ่ายรับปริญญานอกรอบ สามารถนัดกลุ่มเพื่อนมาถ่ายร่วมกัน เก็บความทรงจำดีๆ ได้พร้อมๆกัน

Graduate Gallery

เอแบค – ABAC

ธุรกิจบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Packageวันซ้อมและวันจริง

ครึ่งวัน 3,000 บาท

เต็มวัน 4,000 บาท

Package นอกรอบ

นอกรอบ 5,000 บาท สำหรับบัณฑิตไม่เกิน 5 คน

หากเกิน 5 คน +1,000 บาท ต่อคน

  • ถ่ายไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด(หลังจากคัดแล้ว) พร้อมปรับแสง สี ให้ทุกภาพ
  • ส่งงานคุณภาพสูงผ่าน Google Drive
  • ส่งงาน Social size ผ่านทาง Line
  • หากบัณฑิตต้องการให้ทีมงานส่งงานทาง USB flash drive +300 บาท (แจ้งทีมงานก่อนจอง)
  • ส่งงานทั้งหมดเป็นภาพที่ปรับสี ปรับแสงแล้ว และโทนภาพเป็นสไตล์ของ Alite Master
  • ส่งภาพ Highlight  20 ภาพ หลังจากจบงาน  2 วัน
  • ระยะเวลาส่งงานทั้งหมด ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถ่ายงาน
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีจัดงานต่างจังหวัด
  • การจองคิวถ่ายรับปริญญาโอนเงินมัดจำ 1,000 บาท
  • ในการจองคิวถ่ายภาพขอให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่โอนมัดจำแล้วเท่านั้น