Graduate

เรทราคา

เต็มวัน : 6-8 ชั่วโมง   ราคา 5,000 บาท
ครึ่งวัน : 3-4 ชั่วโมง   ราคา 3,500 บาท
นอกรอบ :  ราคา 5,000-10,000 บาท

Graduate Gallery

เอแบค – ABAC

ธุรกิจบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลูกค้าจะได้รับอะไร มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

  • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ตามเวลาที่ตกลงกัน
  • ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด หลังจากคัดแล้ว พร้อมปรับแสง สี ให้ทุกภาพในสไตล์ของ Alite Master
  • ส่งงานคุณภาพสูงทั้งหมด ผ่านทาง Google Drive
  • ส่งงาน Social size ผ่านทาง Line
  • ส่งภาพ Highlight  20 ภาพ หลังจากจบงาน  2 วัน
  • ระยะเวลาส่งงานทั้งหมด ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถ่ายงาน
  • ราคางาน อาจรวมค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีจัดงานต่างจังหวัด ตามตกลง
  • การจองคิวถ่ายรับปริญญาโอนเงินมัดจำ 1,000 บาท
  • ในการจองคิวถ่ายภาพขอให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่โอนมัดจำแล้วเท่านั้น