ช่างภาพงานแต่ง

Wedding Day: สโมสรกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 คุณกอ & คุณเอ

ภาพงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง : คุณกอ & คุณเอ

สถานที่จัดงาน : สโมสรกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1