ภาพ EVENT

งานสัมนานอกสถานที่ บริษัท ปตท.

ภาพงาน : งานสัมนานอกสถานที่ บริษัท ปตท.

สถานที่ : เดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี